Privacy policy

Wij respecteren ten allen tijde de privacy van onze klanten volgens de Privacywet, de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Beauty&Energy verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.